Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Phạm Mạnh Công

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Y học cho NCS Phạm Mạnh Công

Tên đề tài: “Thực trạng bệnh tai mũi họng ở người Mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang”

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62 72 01 64

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, tầng 6 nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.