1.Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Sáng ngày 09/12/2017, bắt đầu từ lúc 07 giờ 00.

- Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 10, nhà điều hành 11 tầng.

2.Thành phần tham dự

- Đại biểu mời;

- Ban tổ chức và đại biểu đương nhiệm, đại biểu bầu từ các đơn vị(Trong file đính kèm)

3. Trang phục Đại hội

    Đồng phục Nhà trường 

    Kính đề nghị toàn thể đoàn viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc thực hiện theo giờ giấc đã quy định và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc đóng góp ý kiến thảo luận để Đại hội thành công tốt đẹp.

      Trân trọng./.