Căn cứ vào công văn số 69/TV-BSBMDC  V/v mời tham gia các hoạt động tại “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc” tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV- năm 2017 với chủ đề “Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng” do Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Trong thời gian diễn ra hoạt động của Ngày hội, Ban tổ chức mời một số nhà xuất bản, nhà sách trong và ngoài tỉnh tham  gia các hoạt động, trong đó có hoạt động quảng bá, tặng và bán sách với giá ưu đãi.

Phòng CNTT&TV trân trọng thông báo đến toàn thể CBGV, sinh viên trong trường biết để tham dự ngày Hội cũng như lựa chọn những cuốn sách phù hợp phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và niềm đam mê đọc sách.

-         Thời gian: Từ ngày 25 – 27/4/2017. Khai mạc: 8h30 ngày 25/4/2017

-         Địa điểm: Thư viện tỉnh Thái Nguyên (số 29, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên) Trân trọng!.                                                         

 

Phòng CNTT&TV (Trưởng phòng đã ký)

 

        PGS.TS. Hoàng Hà