THÔNG BÁO

Phòng CNTT- Thư viện xin thông báo: để thuận lợi cho việc bổ sung sách ngoại ngữ chuyên ngành Y Dược năm  2017, Thư viện kính gửi đến quí thầy cô danh mục sách ngoại ngữ chuyên ngành y dược mới nhất, kính mong các thầy cô chọn lựa giúp và gửi danh mục sách cần mua về Thư viện trước ngày 31/3/2017 gửi về phòng CNTT- Thư viện (bộ phận thư viện) cả file điện tử và bản cứng (file điện tử gửi theo địa chỉ duongthuyanhtvyk@gmail.com). Ngoài ra các thầy cô có thể gửi danh mục sách ngoài các tài liệu có trong danh mục mà phòng thông báo. Rất mong nhận được sự hợp tác từ các thầy cô.

Sách ngoại văn chuyên ngành 2017: tải về