Để thuận lợi cho việc bổ sung sách tham khảo (sách văn học, sách pháp luật) năm học 2018-2019, Thư viện kính gửi đến quý thầy cô danh mục sách văn học, pháp luật mới nhất, kính mong các thầy cô chọn lựa giúp và gửi danh mục sách cần mua về Thư viện trước ngày 30/7/2018.

Ngoài ra, các thầy cô có thể gửi danh mục sách ngoài các tài liệu có trong danh mục mà phòng thông báo.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ các thầy cô.

Phòng CNTT-TV.

Đính kèm chi tiết file sách pháp luật tại đây;

Đính kèm chi tiết file sách văn học tại đây;