Xem chi tiết Thông báo Danh sách, Quy định, Quy trình coi thi THPT Quốc gia năm 2018 tại đây