Hiện vẫn chưa rõ số giờ ngủ có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường typ2 như thế nào. Phân tích tổng hợp này được thực hiện để đánh giá mối quan hệ liều đáp ứng giữa thời gian ngủ và nguy cơ mắc bệnh bệnh đái tháo đường typ2.

Phương pháp: Một nghiên cứu tổng hợp các bài báo về các nghiên cứu quan sát trong tương lai đã đánh giá mối quan hệ của thời gian ngủ và nguy cơ mắc bệnh bệnh đái tháo đường typ2 đăng trên PubMed và Embase đã được tìm kiếm đến từ ngày 20 tháng 3 năm 2014. Cả hai phương pháp phân tích tham số và phi tham số đã được sử dụng.

Kết quả: Mười bài báo với 11 báo cáo đã đủ điều kiện để đưa vào phân tích tổng hợp. Tổng cộng có 18.443 trường hợp mắc bệnh tiểu đường loại 2 đã được xác định trong số 482.502 người tham gia với thời gian theo dõi từ 2,5 đến 16 năm. Một mối quan hệ đáp ứng liều đáp ứng hình chữ U đã được quan sát giữa thời gian ngủ và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, với nguy cơ thấp nhất được ghi nhận ở mức độ thời gian ngủ là 7-8 giờ mỗi ngày. So với thời gian ngủ 7 giờ mỗi ngày, nguy cơ tương đối của bệnh tiểu đường loại 2 là 1,09 (95% CI 1,04-1,15) cho mỗi thời gian ngủ ngắn hơn 1 giờ ở những người ngủ <7 giờ mỗi ngày và 1,14 (1,03- 1,26) cho mỗi khoảng thời gian ngủ tăng thêm 1 giờ giữa các cá nhân có thời gian ngủ dài hơn.

Kết luận: Phân tích tổng hợp đáp ứng liều của tác giả trong các nghiên cứu tiền cứu cho thấy mối quan hệ hình chữ U giữa thời gian ngủ và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp nhất ở 7-8 giờ mỗi ngày trong thời gian ngủ. Cả thời gian ngủ ngắn và dài có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng đáng kể, nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian ngủ thích hợp trong việc hạn chế hoặc phòng ngừa các yếu tố nguy cơ bệnh tiểu đường loại 2.

                       Sưu tầm và biên dịch: PGS.TS. Hạc Văn Vinh

Nguồn: http://care.diabetesjournals.org/content/38/3/529