Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học là sự thể hiện tập trung ý chí, trí tuệ, sự quyết tâm, ý thức trách nhiệm của cán bộ viên chức, người lao động trong toàn trường, nhằm phát huy dân chủ, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2017-2018. 

Sau phần phát biểu khai mạc của GS.TS Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Trịnh Xuân Tráng, Phó Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018. Báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện những thành tích cũng như những hạn chế, nguyên nhân việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2016-2017, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.            

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo giải trình, giải đáp ý kiến thắc mắc, tổng hợp từ các đơn vị; Báo cáo tài chính công khai năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 của Trường và Bệnh viện Trường; Báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2016-2017, phương hướng hoạt động năm 2017-2018; Báo cáo của các phòng: Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế, phòng Hành chính-Tổ chức, phòng Quản trị - Phục vụ.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, xây dựng và thiết thực, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018. Những vấn đề cán bộ, viên chức và người lao động quan tâm đã được Nhà trường giải đáp ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, trên tinh thần xây dựng. Các ý kiến tham luận và phát biểu đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của cán bộ viên chức trước những thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học mới 2017-2018.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, GS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường đã đánh giá cao những ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý rất trách nhiệm của các cán bộ, viên chức, người lao động đối với các mặt hoạt động của Nhà trường; đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng Nhà trường cần triển khai thực hiện trong năm học 2017-2018.          

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Nhà trường. Sau hơn 5 giờ làm việc khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2017-2018 của Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp./.