Đoàn ĐGN chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Trường Đại học Y - Dược tại Lễ Khai mạc đợt KSCT  

Về phía Trung tâm KĐCLGD có PGS.TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm. Về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TSKH. Đặng Ứng Vận –Trưởng Đoàn; TS. Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký; GS.TS. Nguyễn Công Khẩn – Thành viên thường trực; PGS.TS. Nguyễn Thái An, TS. Phí Thị Nguyệt Thanh và PGS.TS. Đinh Đoàn Long là thành viên Đoàn ĐGN.

Về phía ĐHTN, có GS.TS. Đặng Văn Minh - Phó Giám đốc Đại học, TS. Phạm Văn Hùng - Trưởng ban Khảo thí & ĐBCLGD; Khách mời có lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo các bệnh viện khu vực trung du, miền núi phía bắc.

Về phía Nhà trường có GS.TS. Nguyễn Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Trịnh Xuân Tráng – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG, PGS.TS. Trần Đức Quý – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng trường; cùng lãnh đạo các khoa, phòng, đại diện giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Đợt KSCT phục vụ ĐGN được tiến hành từ ngày 12 - 16/9/2017. Đoàn ĐGN sẽ tiến hành khảo sát, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, phỏng vấn các nhà tuyển dụng; cựu người học; người học; Ban Lãnh đạo Nhà trường; Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, khoa, bộ môn, trung tâm, các phòng ban chức năng, đại diện giảng viên; và thăm, khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan; quan sát các cơ sở vật chất để xác thực các thông tin theo báo cáo tự đánh giá của Nhà trường, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng