1 Bản tin đề án 1816

2 Bản tin dược lâm sàng và điều trị

3 Bảo hộ lao động

4 Cây thuốc quý

5 Khoa học công nghệ và môi trường

6 Kinh tế và quản trị kinh doanh

7 Lao và bệnh phổi

8 Môi trường và sức khoẻ

9 Ngoại khoa

10 Nội khoa

11 Nội san y học biển Việt Nam

12 Sức khoẻ môi trường

13 Tạp chí châm cứu Việt Nam

14 Tạp chí chính sách y tế

15 Tạp chí da liễu học Việt Nam

16 Tạp chí điện quang Việt Nam

17 Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm

18 Tạp chí đông y

19 Tạp chí dược học

20 Tạp chí dược liệu

21 Tạp chí gan mật Việt nam

22 Tạp chí khoa học tiêu hoá Việt Nam

23 Tạp chí kiểm nghiệm thuốc

24 Tạp chí nâng cao sức khoẻ

25 Tạp chí nghiên cứu dược và thông tin thuốc

26 Tạp chí nghiên cứu y dược học

27 Tạp chí nghiên cứu y học

28 Tạp chí nhãn khoa Việt Nam

29 Tạp chí nội tiết

30 Tạp chí sinh lý học Việt Nam

31 Tạp chí tai mũi họng Việt Nam

32 Tạp chí thông tin y dược

33 Tạp chí y dược học

34 Tạp chí y dược học quân sự

35 Tạp chí y dược lâm sàng 108

36 Tạp chí y học dự phòng

37 Tạp chí y học thực hành

38 Thần kinh học

39 Thông tin điều dưỡng

40 Thông tin dược lâm sàng

41 Thuốc và sức khoẻ

42 Y học lâm sàng

43 Y học thảm hoạ bỏng

44 Y học Việt Nam