Đến dự và chỉ đạo hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp dựa theo chuẩn đầu ra có GS.TS Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, đồng thời có sự tham gia và giám sát của Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái Nguyên.

Đây là một trong các hoạt động thường xuyên của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội và chuẩn đầu ra theo qui định. Qua đó tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại và phát huy các điểm mạnh của chương trình đào tạo, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng của chương trình và chất lượng của người học

Kết thúc buổi đánh giá, các em sinh viên cho biết hoạt động này là rất cần thiết để giúp các em nâng cao tính tự giác trong học tập, tích lũy kiến thức vận dụng trong thực tế để khi ra trường trở thành một người dược sỹ có trình độ chuyên môn vững vàng, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

 

PGS.TS Trần Văn Tuấn