Chủ nhật, ngày 23/09/2018
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Cung cấp hồ sơ các phần mềm bản quyền 17/09/2018 13:40:38
Thông báo quy định bài viết đăng tại chuyên mục y học thường thức thuộc cổng thông tin Trường ĐHYD 14/09/2018 08:18:25
Thông báo sử dụng tài khoản Thư viện số đối với cán bộ, giảng viên 14/09/2018 08:08:55
Sắp xếp thông tin trên website khoa học, hợp lý 14/09/2018 08:05:10
Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2018 - 2019 11/09/2018 09:28:02
Mẫu đơn xin miễn giảm học phần 10/09/2018 09:18:33
Thông báo kết luận hội nghị giao ban tháng 8-2018 10/09/2018 08:50:56
Danh sách sinh viên được hoàn trả học phí đợt bổ sung học kỳ II năm học 2017 - 2018 09/09/2018 15:12:32
Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học kỳ I năm học 2018 - 2019 cho sinh viên hệ chính quy đang học tại Trường. 30/08/2018 14:09:18
Quyết định về việc chi quà Quốc khánh Việt Nam cho lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tại Trường 30/08/2018 14:06:31
Danh sách phòng thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2018 (Thi ngày 31/8/2018) 30/08/2018 14:02:42
Thông báo chọn sách tham khảo (pháp lật, văn học) lần 2 28/08/2018 13:46:19
Thông báo lựa chọn mua sách ngoại ngữ chuyên ngành Y Dược năm học 2018 - 2019 28/08/2018 09:51:45
Ban hành quy định đào tạo trực tuyến E-Learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên 27/08/2018 07:21:54
Biên soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên 27/08/2018 07:18:39