Thứ 2, ngày 23/07/2018
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Định hướng chuyên khoa Nội tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 2018 20/07/2018 10:11:40
Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Ðại học hệ chính quy năm 2018 18/07/2018 15:57:36
Công nhận kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động năm học 2017-2018 18/07/2018 15:53:28
Đề nghị góp ý cho Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tại Trường Đại học Y - Dược ,Đại học Thái Nguyên 18/07/2018 14:15:18
Đề nghị góp ý cho Dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động Thanh tra, kiểm tra của Trường Đại Học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên 18/07/2018 07:57:15
Thông báo Quyết định công nhận trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 diện tuyển thẳng 16/07/2018 08:44:36
Thông báo Quyết định về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện được cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học chính quy năm 2018 16/07/2018 08:39:22
Hội nghị khoa học Sau đại học năm 2018 13/07/2018 15:00:15
Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 13/07/2018 07:35:39
Quy định xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 11/07/2018 07:58:36
Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành bác sĩ nội trú chuyên ngành sản phụ khoa 11/07/2018 07:52:01
Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành chuyên khoa cấp I chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học 11/07/2018 07:48:30
Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học 11/07/2018 07:42:08
Thông báo sinh viên nợ sách 2018 10/07/2018 13:41:11
Thông báo lựa chọn mua sách ngoại ngữ chuyên ngành Y Dược năm học 2018 - 2019 09/07/2018 09:25:35