Tin tức nổi bật:
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo về việc lập dự trù hàng hóa , vật tư, hóa chất, sinh vật phẩm năm học 2020-2021 25/05/2020 09:54:16
Xóa tên sinh viên trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 25/05/2020 07:16:44
Xóa tên SV Lý Thị Thùy trong danh sách miễn, giảm học phí học kỳ II 22/05/2020 07:36:06
Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2019-2020 cho SV hệ Chính quy 22/05/2020 07:28:35
Bổ sung sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II 22/05/2020 07:18:58
Bổ sung SV được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II 22/05/2020 07:14:24
Thông báo thu chi phí đào tạo của học sinh diện ĐT theo nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang năm học 2019-2020 22/05/2020 07:08:46
Điều chỉnh phương thức và đối tượng tuyển sinh 21/05/2020 11:25:55
Ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 20/05/2020 15:06:21
Thông báo tuyển sinh ngành Điều dưỡng liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên ĐH hình thức VLVH năm 2020 (đợt 1) 20/05/2020 09:42:50
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn LĐHĐ đợt 2, năm 2020 20/05/2020 09:39:06
Thông báo LĐHĐ tới bà Nguyễn Thùy Trang thử việc tại BM VLTL-PHCN 20/05/2020 09:36:20
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy trình độ đại học năm học 2020-2021 20/05/2020 09:33:05
Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2020 19/05/2020 13:41:44
Thông báo tuyển sinh bổ sung các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2020 15/05/2020 13:43:45