Chủ nhật, ngày 18/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
THÔNG BÁO
Thông báo Ngày đăng
Thông báo thực hiện chế độ chính sách kỳ II năm học 2017 - 2018 22/01/2018 23:33:06
Thông báo về việc hoàn trả học phí 4 tháng cho sinh viên các lớp năm cuối năm học 2017-2018 22/01/2018 00:00:35
Văn bản về việc Lấy ý kiến dự thảo Chuẩn đầu ra 18/01/2018 23:06:19
Thông báo về việc kê khai và công khai tài sản thu nhập năm 201 18/01/2018 08:05:50
Thông báo Kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu “Chủ nhật đỏ" 2018 11/01/2018 08:24:18
Thông tin về buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Lê Thị Thu Hiền 10/01/2018 08:10:34
Thông báo Số: 683/CATTT-TĐQLGS, V/v biện pháp phòng, chống mã độc lây lan thông qua Facebook Messenger tại Việt Nam. 22/12/2017 08:35:16
Thông báo đóng Bảo hiểm y tế HSSV năm 2018 15/12/2017 15:07:45
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 của ĐHTN 11/12/2017 12:08:35
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Thu Hiền 08/12/2017 07:54:43
Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2018 05/12/2017 09:37:58
Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017 05/12/2017 09:15:11
Chương trình tình nguyện “Mùa đông yêu thương” 05/12/2017 08:18:15
Thông tin về buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Chung 04/12/2017 20:02:09
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 04/12/2017 14:02:32