Thứ 3, ngày 20/02/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2017

30/11/2017 21:45:25 - Lượt xem: 328

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1 năm 2017

16/10/2017 07:29:11 - Lượt xem: 328

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 2 năm 2017

26/09/2017 07:43:10 - Lượt xem: 536

Thông báo lịch thi tuyển viên chức 2017

19/09/2017 15:56:22 - Lượt xem: 488

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi viên chức năm 2017

14/08/2017 20:04:21 - Lượt xem: 881

Thông báo tuyển dụng viên chức 2017

15/06/2017 16:49:35 - Lượt xem: 1902

Thông báo tuyển dụng Lao động hợp đồng 2017

15/06/2017 16:27:08 - Lượt xem: 1475

Thông báo tuyển dụng năm 2017

31/05/2017 14:26:50 - Lượt xem: 2024

Thông báo tuyển dụng 2016

23/11/2016 13:38:39 - Lượt xem: 2564

Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016

04/08/2016 13:36:50 - Lượt xem: 7730

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016 như sau:

Chi tiết