Thứ 2, ngày 20/08/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Thư viện Đại học Y Dược

Thông báo sinh viên nợ sách 2018

10/07/2018 13:41:11 - Lượt xem: 159

Phòng CNTT – Thư viện thông báo:

Chi tiết

Thông báo lựa chọn mua sách ngoại ngữ chuyên ngành Y Dược năm học 2018 - 2019

09/07/2018 09:25:35 - Lượt xem: 125

Phòng CNTT- Thư viện xin thông báo:

Chi tiết

Thông báo lựa chọn mua sách tham khảo (văn học, pháp luật)

06/07/2018 08:50:00 - Lượt xem: 96

Phòng CNTT- Thư viện xin thông báo:

Chi tiết

Thông báo lựa chọn sách lần 2

29/03/2018 16:18:46 - Lượt xem: 541

Phòng CNTT_Thư viện thông báo V/v bổ sung sách chuyên ngành Y Dược năm 2017 - 2018.

Chi tiết

Thông báo về Thư viện số dùng chung của Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc

16/06/2017 16:47:35 - Lượt xem: 6094

Thông báo về việc lựa chọn sách ngoại ngữ

10/03/2017 11:16:07 - Lượt xem: 4965

Lịch phục vụ của thư viện

07/11/2016 14:38:41 - Lượt xem: 6568

Lịch phục vụ mượn, trả sách phòng giáo trình Năm học 2016 -2017

04/10/2016 08:13:20 - Lượt xem: 2741

Nội quy phòng Internet

07/07/2016 16:05:34 - Lượt xem: 4725

Thủ tục nhận tài liệu luận án, luận văn, khoá luận

07/07/2016 15:56:13 - Lượt xem: 6066

Thủ tục làm thẻ thư viện

07/07/2016 15:53:08 - Lượt xem: 4145

Thủ tục trả tài liệu trong thư viện

07/07/2016 15:45:25 - Lượt xem: 3227

Thủ tục mượn tài liệu trong Thư viện

07/07/2016 15:33:22 - Lượt xem: 2301

Sách ngoại ngữ bổ sung năm 2015-2016

07/07/2016 09:29:37 - Lượt xem: 1818

Để phục vụ tốt cho cán bộ giảng viên, sinh viên trong nhà trường hoàn thành tốt thi Tiếng Anh lấy chứng chỉ A2, B1. Thư viện Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên xin thông báo danh mục sách Tiếng Anh mới bổ sung năm 2016 để cán bộ và sinh viên có nhu cầu mượn sách thì liên hệ với bộ phận Thư viện để làm thủ tục mượn tài liệu:

Chi tiết

Nội quy phòng đọc sinh viên

07/07/2016 08:56:13 - Lượt xem: 1482