Thứ 4, ngày 24/04/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Thư viện Đại học Y Dược

Thông báo chọn sách tham khảo (pháp lật, văn học) lần 2

28/08/2018 13:46:19 - Lượt xem: 864

Phòng CNTT - Thư viện xin thông báo

Chi tiết

Thông báo lựa chọn mua sách ngoại ngữ chuyên ngành Y Dược năm học 2018 - 2019

28/08/2018 09:51:45 - Lượt xem: 956

Phòng CNTT - Thư viện xin thông báo

Chi tiết

Thông báo sinh viên nợ sách 2018

10/07/2018 13:41:11 - Lượt xem: 1000

Phòng CNTT – Thư viện thông báo:

Chi tiết

Thông báo lựa chọn mua sách ngoại ngữ chuyên ngành Y Dược năm học 2018 - 2019

09/07/2018 09:25:35 - Lượt xem: 895

Phòng CNTT- Thư viện xin thông báo:

Chi tiết

Thông báo lựa chọn mua sách tham khảo (văn học, pháp luật)

06/07/2018 08:50:00 - Lượt xem: 905

Phòng CNTT- Thư viện xin thông báo:

Chi tiết

Thông báo lựa chọn sách lần 2

29/03/2018 16:18:46 - Lượt xem: 1451

Phòng CNTT_Thư viện thông báo V/v bổ sung sách chuyên ngành Y Dược năm 2017 - 2018.

Chi tiết

Thông báo về Thư viện số dùng chung của Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc

16/06/2017 16:47:35 - Lượt xem: 6632

Thông báo về việc lựa chọn sách ngoại ngữ

10/03/2017 11:16:07 - Lượt xem: 5517

Lịch phục vụ của thư viện

07/11/2016 14:38:41 - Lượt xem: 7169

Lịch phục vụ mượn, trả sách phòng giáo trình Năm học 2016 -2017

04/10/2016 08:13:20 - Lượt xem: 3250

Nội quy phòng Internet

07/07/2016 16:05:34 - Lượt xem: 5256

Thủ tục nhận tài liệu luận án, luận văn, khoá luận

07/07/2016 15:56:13 - Lượt xem: 6572

Thủ tục làm thẻ thư viện

07/07/2016 15:53:08 - Lượt xem: 4675

Thủ tục trả tài liệu trong thư viện

07/07/2016 15:45:25 - Lượt xem: 3802

Thủ tục mượn tài liệu trong Thư viện

07/07/2016 15:33:22 - Lượt xem: 2809