Thứ 6, ngày 14/12/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Thông báo

Phê duyệt hình thức thi kết thúc học phần năm học 2018-2019

13/12/2018 14:30:43 - Lượt xem: 64

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hình thức thi kết thúc học phần năm học 2018 - 2019 (Đối tượng Đại học)

Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

12/12/2018 10:29:40 - Lượt xem: 72

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tới các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc để chuẩn bị cho công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 như sau:

Chi tiết

Kết quả đề thi tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu đợt 4 năm 2018

12/12/2018 07:29:45 - Lượt xem: 39

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên xin báo cáo kết quả kỳ thi tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu đợt 4 năm 2018 như sau:

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 1, năm 2018

14/11/2018 10:37:15 - Lượt xem: 434

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1, năm 2018

Chi tiết

Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2 đợt 4 năm 2018

25/10/2018 11:49:44 - Lượt xem: 552

Thông báo về việc dùng thử cơ sở dữ liệu OCED

23/10/2018 08:12:04 - Lượt xem: 647

Thông báo mở cửa ngoài giờ phục vụ độc giả của Thư viện Trường

27/09/2018 07:48:06 - Lượt xem: 789

Giờ mở cửa: Từ 18h - 21h Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần.

Chi tiết

Thông báo về việc thực hiện chế độ giảm định mức giờ dạy cho giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách

26/09/2018 10:03:09 - Lượt xem: 763

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo đến cán bộ, viên chức và người lao động các nội dung sau:

Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình đào tạo Điều dưỡng liên kết với Nhật Bản tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

24/08/2018 17:09:06 - Lượt xem: 2036

Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành chuyên khoa cấp I chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học

11/07/2018 07:48:30 - Lượt xem: 1857

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra mã ngành Chuyên khoa cấp I chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 2 năm 2018

20/06/2018 15:40:08 - Lượt xem: 2033

Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018 như sau:

Chi tiết

Hướng dẫn tổng kết năm học và bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2017-2018

28/05/2018 08:11:03 - Lượt xem: 1880

Thực hiện Công văn số 824/ĐHTN-PCTĐ ngày 10/5/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018, Trường Đại học Y Dược đề nghị các phòng, khoa, bộ môn trong toàn Trường, Bệnh viện Trường, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp tiến hành tổng kết năm học và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018, cụ thể như sau

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 1 năm học 2018-2019 hệ tín chỉ

17/05/2018 09:48:17 - Lượt xem: 2237

Để tổ chức cho sinh viên đào tạo theo tín chỉ đăng ký lịch học học kỳ I năm 2018 - 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thông báo kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

Chi tiết

Ban hành quy định về tổ chức kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần và thi KTHP

17/05/2018 07:21:02 - Lượt xem: 2219

Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần và thi kết thúc học phần.

Chi tiết

Hội thảo "Chuyên đề: Nha khoa phục hồi"

16/05/2018 21:52:33 - Lượt xem: 1961