Chủ nhật, ngày 15/09/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Quyết định - Thông báo

Điểm tuyển sinh và thông báo phúc khảo BSNT

26/10/2018 10:34:46 - Lượt xem: 4701

Thông báo

Chi tiết

Hội nghị khoa học dành cho học viên Sau đại học năm 2018

17/10/2018 10:35:07 - Lượt xem: 2881

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giám khảo và chương trình Hội nghị khoa học dành cho học viên Sau đại học năm 2018

Chi tiết

Danh sách phòng thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2018 (Thi ngày 31/8/2018)

30/08/2018 10:37:50 - Lượt xem: 3463

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi danh sách phòng thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2018

Chi tiết

Giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2016

13/05/2016 10:47:56 - Lượt xem: 2652