Thứ 2, ngày 11/12/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Quy định - quy chế

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

06/09/2017 10:55:00 - Lượt xem: 1054

Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ tự đánh giá chất lượng trường đại học

28/08/2017 14:44:55 - Lượt xem: 2875

Quy định về đánh giá Giảng Viên qua băng ghi hinh

28/08/2017 14:43:02 - Lượt xem: 875

Quyết định về việc Lưu trữ và cung cấp minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá

28/08/2017 14:41:07 - Lượt xem: 866

Quyết Định về việc lấy ý kiến phản hồi người học

28/08/2017 14:35:22 - Lượt xem: 1237

Quyết định ban hành quy định thực hiện quy chế công khai

28/08/2017 14:33:55 - Lượt xem: 2936

Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu kỳ tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

28/08/2017 09:45:40 - Lượt xem: 1326

Tổ chức thi kết thúc học phần lý thuyết trong đào tạo SĐH

28/08/2017 07:50:47 - Lượt xem: 5004

Quy định về khảo cứu sinh viên về tình trạng việc làm và chất lượng CTĐT

28/08/2017 07:43:14 - Lượt xem: 684

Quy định về tổ chức khảo sát nhà tuyển dụng lao động về chất lượng Sinh viên tốt nghiệp

28/08/2017 07:40:40 - Lượt xem: 267

Quyết định thi tuyển sinh liên thông

28/08/2017 07:35:48 - Lượt xem: 923