Thứ 4, ngày 13/12/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Học sinh - Sinh viên

Tổng hợp tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016

29/11/2017 14:45:37 - Lượt xem: 58

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016

29/11/2017 14:41:16 - Lượt xem: 46

Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội đợt 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên hệ CQ đang học tại trường

21/11/2017 15:01:51 - Lượt xem: 38

Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2015

21/11/2017 10:35:30 - Lượt xem: 49

Quyết định hoàn trả học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017

01/09/2017 15:26:21 - Lượt xem: 816

Quyết định chi quà quốc khánh cho lưu học sinh lào và Campuchia

01/09/2017 15:13:58 - Lượt xem: 1492

Thông báo về việc thực hiện các chế độ chính sách học kì I năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường

31/08/2017 07:51:37 - Lượt xem: 915

Kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2017-2018

28/08/2017 21:42:27 - Lượt xem: 775

Kế hoạch phát bằng năm 2017

25/07/2017 07:10:58 - Lượt xem: 1128

Danh sách sinh viên năm cuối được hoàn trả học phí 6 tháng năm học 16 - 17

20/07/2017 15:07:06 - Lượt xem: 1093

Thông báo sinh viên nợ sách

11/07/2017 20:36:42 - Lượt xem: 1259

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh trình độ A2, đợt 3 năm 2017

21/06/2017 18:27:38 - Lượt xem: 1091

Danh sách sinh viên nợ học phí

14/06/2017 21:16:31 - Lượt xem: 7423

Lịch thi A2 đợt 2 năm 2017

18/04/2017 16:15:33 - Lượt xem: 1623

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội đợt 2 năm học 2016 - 2017 cho sinh viên

30/03/2017 15:38:36 - Lượt xem: 1591