Thứ 4, ngày 13/12/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Đào tạo Sau đại học

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 của ĐHTN

11/12/2017 12:08:35 - Lượt xem: 42

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Thu Hiền

08/12/2017 07:54:43 - Lượt xem: 65

Thông tin về buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Chung

04/12/2017 20:02:09 - Lượt xem: 66

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Văn Chung

Chi tiết

Lịch Thi Tuyển sinh CKII (Đợt 2) năm 2017

23/11/2017 08:31:35 - Lượt xem: 111

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Chung

31/10/2017 16:16:46 - Lượt xem: 206

Thông báo tuyển sinh Chuyên Khoa II 2017 (Đợt 2)

16/10/2017 13:31:41 - Lượt xem: 303

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Thanh Hoa

07/10/2017 14:09:23 - Lượt xem: 311

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học năm 2017

26/09/2017 14:01:08 - Lượt xem: 1160

Lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2017

24/08/2017 07:53:42 - Lượt xem: 1053

Toàn văn luận án NCS Lê Thị Thanh Hoa

18/08/2017 07:13:17 - Lượt xem: 851

Trang thông tin luận án của NCS Lê Thị Thanh Hoa

18/08/2017 07:13:05 - Lượt xem: 746

Lich thi tuyển sinh Sau đại học 2017

14/08/2017 09:50:49 - Lượt xem: 1405

Thông báo tuyển sinh bổ sung Sau đại học năm học 2017

20/07/2017 15:04:08 - Lượt xem: 2953

Thông báo tuyển sinh Sau Đại học đợt II năm 2017

27/06/2017 14:06:17 - Lượt xem: 2894

Thông tin buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phạm Mạnh Công

14/06/2017 07:29:39 - Lượt xem: 9756