Thứ 3, ngày 23/07/2019
  • Tiếng Việt
  • English
Đào tạo

Thông tin Luận án của NCS. Ngô Thúy Hà

10/07/2019 13:53:30 - Lượt xem: 1142

Phòng Đào tạo kính gửi thông tin luận án của NCS. Ngô Thúy Hà

Chi tiết

Thông tin Buổi bảo vệ luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Kiều Giang

08/07/2019 09:13:49 - Lượt xem: 456

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Kiều Giang.

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Nông Thị Tuyến

26/06/2019 13:48:00 - Lượt xem: 704

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên kính gửi thông tin luận án của NCS Nông Thị Tuyến

Chi tiết

Thông báo Ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn 'Siêu âm tổng quát'

14/06/2019 16:30:37 - Lượt xem: 1179

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định về việc Ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn 'Siêu âm tổng quát'

Chi tiết

Thông báo Ban hành Chương trình đào tạo 'Định hướng chuyên khoa Da liễu'

14/06/2019 16:30:26 - Lượt xem: 1078

Quyết định về việc Ban hành Chương trình đào tạo 'Định hướng chuyên khoa Da liễu', Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết

Thông báo Ban hành Chương trình đào tạo "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh"

14/06/2019 16:24:07 - Lượt xem: 1129

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Chương trình đào tạo "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh"

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Lê Quốc Tuấn

10/06/2019 10:15:56 - Lượt xem: 968

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên kính gửi thông tin luận án của NCS. Lê Quốc Tuấn

Chi tiết

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Kiều Giang

03/06/2019 10:26:32 - Lượt xem: 1052

Phòng Đào tạo kính gửi thông tin luận án của NCS. Nguyễn Kiều Giang

Chi tiết

Thông tin Bảo vệ luận án NCS Phùng Ngọc Tám.

08/12/2018 10:33:11 - Lượt xem: 2679

Tên đề tài luận án: “Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại hai huyện tỉnh Bến Tre”.

Chi tiết

Điểm tuyển sinh và thông báo phúc khảo BSNT

26/10/2018 10:34:46 - Lượt xem: 4481

Thông báo

Chi tiết

Hội nghị khoa học dành cho học viên Sau đại học năm 2018

17/10/2018 10:35:07 - Lượt xem: 2749

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giám khảo và chương trình Hội nghị khoa học dành cho học viên Sau đại học năm 2018

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành Y khoa

13/09/2018 07:05:23 - Lượt xem: 2443

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra mã ngành Y khoa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Danh sách phòng thi Tốt nghiệp Sau đại học năm 2018 (Thi ngày 31/8/2018)

30/08/2018 10:37:50 - Lượt xem: 3319

Phòng Đào tạo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gửi danh sách phòng thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2018

Chi tiết

Danh sách phòng thi Sau đại học năm 2018

24/08/2018 14:14:22 - Lượt xem: 4000

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách phòng thi Sau đại học năm 2018

Chi tiết

Thông báo lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I và Bác sĩ nội trú năm 2018

10/08/2018 15:29:30 - Lượt xem: 5324

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I và Bác sĩ nội trú năm 2018

Chi tiết