Thứ 4, ngày 13/12/2017
  • Tiếng Việt
  • English
Đào tạo

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018 của ĐHTN

11/12/2017 12:08:35 - Lượt xem: 42

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Thu Hiền

08/12/2017 07:54:43 - Lượt xem: 65

Thông tin về buổi bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Văn Chung

04/12/2017 20:02:09 - Lượt xem: 66

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Nguyễn Văn Chung

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Điều dưỡng hệ VLVH đợt 2 năm 2017

23/11/2017 17:57:13 - Lượt xem: 302

Lịch Thi Tuyển sinh CKII (Đợt 2) năm 2017

23/11/2017 08:31:35 - Lượt xem: 111

Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo Bác sĩ Nội trú

22/11/2017 14:35:14 - Lượt xem: 70

Thông tin luận án của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Chung

31/10/2017 16:16:46 - Lượt xem: 206

Thông báo tuyển sinh Chuyên Khoa II 2017 (Đợt 2)

16/10/2017 13:31:41 - Lượt xem: 303

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lê Thị Thanh Hoa

07/10/2017 14:09:23 - Lượt xem: 311

Kết quả tuyển sinh Sau Đại Học năm 2017

26/09/2017 14:01:08 - Lượt xem: 1160

Kết quả điểm thi phúc khảo kì thi tuyển sinh đại học hệ liên thông năm 2017

22/09/2017 14:30:51 - Lượt xem: 882

Lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2017

24/08/2017 07:53:42 - Lượt xem: 1053

Danh sách trúng tuyển các đối tượng hệ liên thông 2017

21/08/2017 10:19:01 - Lượt xem: 5501

Toàn văn luận án NCS Lê Thị Thanh Hoa

18/08/2017 07:13:17 - Lượt xem: 851

Trang thông tin luận án của NCS Lê Thị Thanh Hoa

18/08/2017 07:13:05 - Lượt xem: 746